Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van der Kroon Advies en Ondersteuning / Computerhulp Dronten, De Sallandse Roe 12, 8252 JW Dronten.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van der Kroon Advies en Ondersteuning in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Van der Kroon Advies en Ondersteuning gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Van der Kroon Advies en Ondersteuning, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Van der Kroon Advies en Ondersteuning maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Van der Kroon Advies en Ondersteuning is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Van der Kroon Advies en Ondersteuning vallen.

Inzage

U mag Van der Kroon Advies en Ondersteuning vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Van der Kroon Advies en Ondersteuning verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.


©2002-2017 - Computerhulp Dronten - info@computerhulp-dronten.nl
Computerhulp Dronten is een initiatief van Van der Kroon Advies & Ondersteuning te Dronten